TCBS chỉ huy động được 9,3% lượng trái phiếu chào bán

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho biết chỉ phát hành được 186.557 trái phiếu trong đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ diễn ra vào ngày 17/2. Trước đó, TCBS dự kiến chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS) cho biết chỉ phát hành được 186.557 trái phiếu trong đợt chào bán trái phiếu riêng lẻ diễn ra vào ngày 17/2. Trước đó, TCBS dự kiến chào bán 200 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Như vậy, khối lượng trái phiếu thực tế mà công ty chứng khoán này phát hành được chỉ là hơn 18,6 tỷ đồng, chiếm 9,3% lượng chào bán. Theo kết quả phát hành, toàn bộ 186.557 trái phiếu nói trên đều được nhà đầu tư cá nhân trong nước mua.

Trái phiếu trên do TCBS phát hành là loại không chuyển đổi bằng đồng Việt Nam, không kèm chứng quyền, không được bảo đảm bằng tài sản và không phải nợ thứ cấp của tổ chức phát hành. Trái phiếu có kỳ hạn 2 năm (24 tháng), kỳ tính lãi 6 tháng/lần, lãi suất năm đầu tiên ở mức 8,2%/năm, sau đó tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 1,3%/năm.

Trước đó, TCBS chào bán thành công 2,2 triệu trái phiếu, trị giá 220 tỷ đồng với kỳ hạn 2 năm nhưng lãi suất cao hơn đợt nói trên. Cụ thể lãi suất là 8,5% trong năm đầu tiên, sau đó cao hơn, tính bằng lãi suất tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng cộng thêm 1,9%.

Nguồn: https://ndh.vn/trai-phieu/tcbs-chi-huy-dong-duoc-9-3-luong-trai-phieu-chao-ban-1263889.html