Nhiều CW dựa theo cổ phiếu VNM, MSN, VHM giảm sâu

Mặc dù cổ phiếu cơ sở giảm điểm mạnh nhưng thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW) phân hoá khi nhiều CW dựa theo cổ phiếu FPT, VPB, TCB tăng giá.

Mặc dù cổ phiếu cơ sở giảm điểm mạnh nhưng thị trường chứng quyền có đảm bảo (CW) phân hoá khi nhiều CW dựa theo cổ phiếu FPT, VPB, TCB tăng giá. Cụ thể, CFPT1905 của Chứng khoán SSI tăng 19,4%, CFPT1908 của MBS tăng 12,1%, CFPT1906 của HSC tăng 11,1%, CVPB2003 của VCI tăng 6,1%, CTCB1902 của VNDirect tăng 1,8%, CMSN1903 của Chứng khoán MBS tăng 20%,...Trên thị trường cơ sở, cổ phiếu FPT tăng 1,9%, TCB tăng 0,7%.

Ở chiều ngược lại, CW dựa theo VNM, MSN, VHM giảm mạnh do ảnh hưởng xấu từ diễn biến cổ phiếu cơ sở. Trong đó CVNM1906 của VNDirect giảm 62,5%, CVNM1902 của KIS giảm 30%, CMSN1902 của KIS giảm 30%, CVHM1903 của MBS giảm 22,4%,... Tại thị trường cơ sở, VNM giảm 2,8%, MSN giảm 1,7%, VHM giảm 2,6%.

Khối lượng giao dịch đạt 5,7 triệu cq, trị giá 8,8 tỷ đồng, giảm 25% về khối lượng và tăng gần 16% về giá trị giao dịch. Khối ngoại bán ròng 830 triệu đồng, tăng gần 30% so với giá trị bán ròng của phiên trước, tương ứng khối lượng bán ròng là 267.730 cq.

Hôm nay là ngày đáo hạn của CW CVJC1901 do KIS phát hành. Với giá trung bình cổ phiếu cơ sở 5 phiên trước ngày đáo hạn là 128.100 đồng/cp, trong khi giá nhà đầu tư hòa vốn là 150.447 đồng/cp thì CW này chính thức ở trạng thái lỗ.

Nguồn: https://ndh.vn/chung-khoan/nhieu-cw-dua-theo-co-phieu-vnm-msn-vhm-giam-sau-1263892.html